València, modernitat, història i cultura

València, modernitat, història i cultura
València, modernitat, història i cultura

diumenge, 10 de juliol de 2016

yo 19-M D- D D-G D-S D-C D- H Infinit. En primer terme Déu decideix, en segon l'Amo i en tercer cadascun i tots alhora.

divendres, 19 de setembre de 2014

La mort est du domaine de la foi (Jacques Lacan)

Aquestes semblarien les paraules d'un boig, però, qui no és un boig i, de vegades perillós?
Mon pare em va dir que si no t'hi fiques amb ningú ningú no se t'hi fica.

dilluns, 8 de setembre de 2014

Sempre junts Estimada

Sempre junts Estimada

T'has adonat amic, company, germà, esposa, cunyat,
com la teua recerca no ha estat de bades?
Per molt que cercaves amb el teu fanal un Home,
pels carrers de la teua estimada Atenes, no el trobaves.
I va ser, oh! Déu
Quan ja deixàvem el nostre cos a la Terra
que el vas trobar.
Ell era el més bell, el més fort,
l'Home entre els Homens,
era el nostre estimat Pare,
el Pare de cadascun, el Pare Etern,
Eixe era l'Home que buscaves.
Un Home que et donaria vida,
un Home, Diògenes, l'Home.

dilluns, 1 de setembre de 2014

Camine vosté amb Déu, directora

L'antiga directora de Teatres de la Generalitat Valenciana, hui CulturArts, va fer temps ha una tasca de legionari, va haver de doblegar-se davant les polítiques del seu partit, ella no és una dona d'idees, en el món que ens ve necessitem homens i dones de cor més que d'idees, ja siguen aquests cors els socialistes, capitalistes, feixistes o comunistes, no, no és la idea la que mou el món, sinó els discursos en què estem més a sovint.
No cal dir que pot haver un feixista roí com un bo, a l'igual que un capitalista, un liberal o un comunista.
El cert és que hi ha hagut un home que m'ha salvat i portat a ella, m'ha fet saber enfrontar-me a la vida, en certa manera, al qui li dec molts dies de la meua vida, gràcies als tan necessaris sindicats jo he lluitat contra la política liberal, però tot i haver signat contra la directora una inciativa li reconec una cosa, dos, que ha estat una dona de la nova era i que m'ha deixat, res no es pot fer sense la aquiescència de les dues parts o tres, m'ha deixat que la llengua de vehiculació pròpia, que seguiré fent servir si Déu vol i, que he utilitzat en un 80 % dels casos de cara al públic del Teatre Principal, del Teatre i Cinema Rialto, del Teatre Romà de Sagunt com al del llit del Riu Túria, a la Filmoteca d'Estiu, com també ho saben caps, fins i tot d'altres departaments, ha estat el català-valencià o valencià-català.
Potser això l'haja atabalat una miqueta, però no es pot dubtar de l'estima que té per allò valencià,

dissabte, 21 de juliol de 2012Full de presentació

Mi pseudónimo, por discreción, es Vicent Llémena i Jambet, he nacido en Valencia.
Soy un profesor con experiencia en dar clases de la ESO y de valenciano.
Tengo el título de valenciano superior expedido por la "Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià", título que podéis ver en la presentación y que me podréis pedir si queréis más información, a parte de tener estudios de filosofía.
Doy las clases en vuestra casa por 10 € la hora y hago descuento a grupos.
Y también doy clases de castellano o español a extranjeros, sobre todo francófonos, soy nativo valenciano.
Tf: 68.555.82.11 Busco alumnos en la ciudad de Valencia (España).El meu pseudònim, per discreció, és Vicent Llémena i Jambet, he nascut a València.
Sóc professor amb experiència a l'hora de donar classes de l'ESO i de valencià.
Tinc el títol de valencià superior expedit per la "Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià", títol que podeu veure en la presentació i que em podreu demanar si voleu més informació, a banda de tenir estudis de filosofía.
Faig les classes a casa vostra per 10 € l'hora i faig descomptes a grups.
I també faig classes de castellà o espanyol a estrangers, sobretot francòfons, sóc natiu valencià. 
Tf: 68.555.82.11 Busque alumnes a la ciutat de València (Espanya).Mon pseudonyme, par discrétion, est Vicent Llémena i Jambet, je suis né à Valence. 
Je suis un enseignant expérimenté dans la langue valencienne et professeur de l'ESO. 
J'ai le titre de valencien supérieur délivré par la "Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià", un diplôme que vous pouvez voire dans la présentation et vous pourrez me demander si vous voulez des informations, à part j'ai des études de philosophie. 
Je fais les cours chez vôtre à 10 € l'heure, et je fais rabais à des groupes. 
Et j'enseigne aussi l'espagnol ou castillan à des étrangers, en particulier les francophones, je suis natif valencien.
Tf: 68.555.82.11 Je cherche des élèves à la ville de Valence (Espagne). 


Yo un día de trabajo

Mi mujer y yo

Yo


Composición sobre mi foto